نقشه برداری کارمَپ

انجام کلیۀ امور نقشه برداری

مجموعه جامع خدمات تخصصی ما به طیف وسیع مشتریان، از صاحبان خانه تا توسعه‌دهندگان در بخش صنایع پاسخ می‌دهد.

نقشه برداری ساختمان

به علم و فن و هنر جمع‌آوری اطلاعات مورد اطمینان از روی تصاویر گرفته شده. به صورت قیاسی یا رقومی از اشیاء و محیط اطراف آنها در یک سیستم مبنای مشخص بیان می‌شود.

نقشه برداری ثبتی

نقشه‌برداری ثبتی، با هدف تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی. در حوزه املاک و مستغلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقشه برداری شهری

نَقشه‌برداری شهری، برای تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها به کار می‌رود.

نقشه برداری زمینی

نقشه‌برداری زیر زمینی، مربوط به عملیات نقشه‌برداری در یک مسیر زیر زمینی مانند تونل‌های حمل و نقل و معادن، پیاده‌سازی طرح هندسی تونل است.

نقشه برداری مسیر

نقشه‌برداری مسیر به بررسی روش‌های طرح و پیاده کردن مسیرهای راه‌آهن، راه، خطوط انتقال نیرو، خطوط لوله آب و گاز و نفت می‌پردازد.

نقشه‌برداری ثبتی-شهری

شاخه‌ای از نقشه‌برداری است که برای تعیین اراضی شهری از لحاظ تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی انجام می‌شود. این شاخه از نقشه‌برداری در شهرهایی همچون کرج، تهران در چند سال اخیر رواج پیدا کرده‌ است.

نقشه‌ برداری زمینی

نقشه برداری زمینی : با استفاده از ابزار دقیق شامل دوربین توتال، مترلیزری،دستگاه جی پی اس انجام می شود.

نقشه برداری ساختمان

  • نقشه برداری UTM
  • جانمایی نقشه های ساختمانی
  • پیاده سازی و کنترل ستون و سازه های در حال اجرا و اجرا شده
  • محاسبه حجم عملیات خاکی

نقشه برداری،تفکیک زمین،پیاده سازی،محاسبه احجام،نقشه برداری راه(گروه نقشه برداری کارمَپ)

روی ما حساب کنید